ANCC Demands Retraction of Tweet Made by Canadian Embassy on Artsakh Elections and for the Ambassador to be Recalled

PRESS RELEASE April 3, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-3622   (OTTAWA) – Earlier today, [...]

ANCC Congratulates the People of Artsakh on Presidential and Parliamentary Election

  -PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE April 1, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   [...]

Armenian community stands shoulder to shoulder during difficult times

We are going through difficult times and facing an unprecedented and a highly uncertain situation. [...]

COVID-19 – UPDATE

Dear community members, In light of the COVID-19 outbreak, Canada and all Canadians are facing [...]

ANCC Statement on 32nd Anniversary of the Sumgait Pogrom

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE February 28, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622     [...]

ANCC Statement on the 13th Anniversary of Hrant Dink’s Assasination

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE January 17, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   OTTAWA [...]

Azerbaijan Must Be Held Accountable for State-Sponsored Hate Toward Armenians

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE January 15, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622 ANCC’s Statement [...]

ANCC-ANCT Honour Elected Officials and Friends on Armenian Christmas

By Harry Khatchatrian Toronto – On Thursday, January 9, the Armenian National Committee of Toronto [...]

Թորոնթոյի եւ Գէմպրիճի մէջ Հայ Դատի Յանձնախումբի կազմակերպած ընդունելութիւններուն մասնակցեցան գանատացի քաղաքական պաշտօնատարներ

Արցախեան Թեմայով Յատուկ Ընդունելութիւններ Թորոնթոյի եւ Գէմպրիճի Մէջ՝ Ի Պատիւ Ընտրեալ Պաշտօնատարներու Ս. Ծննդեան տօնին [...]

ANCC Statement on International Human Rights Day and Genocide Convention Day

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE December 10, 2019 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   OTTAWA- [...]