ANCC and CHC Urge Top Canadian Defence Manufacturers to Refrain from Selling Arms to Turkey and Azerbaijan

PRESS RELEASE (FOR IMMEDIATE RELEASE) Contact: Sevag Belian – (613) 235-2622   (OTTAWA – July [...]

Canadian Lawmakers Condemn Azerbaijan’s Aggression Against Armenia

PRESS RELEASE (FOR IMMEDIATE RELEASE) Contact: Sevag Belian – (613) 235-2622   (OTTAWA) – In [...]

ASK MINISTER CHAMPAGNE TO IMMEDIATELY CONDEMN AZERBAIJANI AGGRESSION

**Please take one minute to e-mail Canada’s Minister of Foreign Affairs, the Hon. François-Philippe Champagne [...]

ANCC Strongly Condemns Ongoing Azerbaijani Violence in Armenia

July 13, 2020 PRESS RELEASE (FOR IMMEDIATE RELEASE) Contact: Sevag Belian – (613) 235-2622 (OTTAWA) [...]

TAKE THE ANCC SURVEY!

(OTTAWA) – Today, the Armenian National Committee of Canada (ANCC) launched its first ever community-wide strategic [...]

ANCC To Highlight Members of Parliament in a Social Media Campaign

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE June 19, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   (OTTAWA) [...]

Canada Stops Military Exports to Azerbaijan and Bans Arms Sales to Turkey

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE June 4, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   (OTTAWA) [...]

Մեր Աշակերտներու Ոգեշունչ Խօսքերը Հայ Զինուորի Մասին

Բերդաքաղաք Շուշիի ազատագրման 28 ամեակին եւ ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի Յանձնախումբի կազմակերպած «Արցախի Զօրակցութեան Շաբաթ»-ի [...]

Foreign Affairs Minister, François-Philippe Champagne Clarifies Canada’s Position on Artsakh

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE   May 6, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622 [email protected] [...]