Category Archives: Press Release

TAKE THE ANCC SURVEY!

(OTTAWA) – Today, the Armenian National Committee of Canada (ANCC) launched its first ever community-wide strategic [...]

ANCC To Highlight Members of Parliament in a Social Media Campaign

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE June 19, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   (OTTAWA) [...]

Canada Stops Military Exports to Azerbaijan and Bans Arms Sales to Turkey

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE June 4, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   (OTTAWA) [...]

Մեր Աշակերտներու Ոգեշունչ Խօսքերը Հայ Զինուորի Մասին

Բերդաքաղաք Շուշիի ազատագրման 28 ամեակին եւ ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի Յանձնախումբի կազմակերպած «Արցախի Զօրակցութեան Շաբաթ»-ի [...]

Foreign Affairs Minister, François-Philippe Champagne Clarifies Canada’s Position on Artsakh

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE   May 6, 2020 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622 [email protected] [...]

In an Unprecedentedly Strong Message Addressed to the ANCC and the Armenian-Canadian Community, PM Trudeau Remembers and Strongly Condemns the Armenian Genocide

During this year’s virtual commemoration organized by the Armenian National Committee of Canada (ANCC), Prime [...]

Conservative Leader Andrew Scheer Issues Statement on Armenian Genocide Memorial Day Upholding His Party’s Strong Stance on its Recognition

Today, In a statement sent to the Armenian National Committee of Canada, Leader of the [...]

Déclaration du Chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet à l’occasion du jour du souvenir du Génocide Arménien

Déclaration du Chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet à l’occasion du jour du souvenir du Génocide Arménien

Statment by NDP Leader, Jagmeet Singh, on the Occasion of the 105th Anniversary of the Armenian Genocide

On April 24th, 2020, Leader of the New Democratic Party of Canada, issued the following [...]