Loading...
ANCC2018-11-07T18:38:35-05:00

ANCC Convenes Its Annual Plenary Session in Kingston

By |November 18th, 2019|Categories: News|

OTTAWA.- On November 17, 2019, the Armenian National Committee of Canada convened its annual plenary session, in Kingston, Ontario. After discussing the committee's work during the previous term, the meeting tabled and approved the current [...]

Հաղորդագրութիւն ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի Շրջանային Յանձնախումբի Լիագումար Ժողովի

By |November 18th, 2019|Categories: News|

ՕԹԹԱՈՒԱ.- Կիրակի, 17 Նոյեմբեր 2019-ին, Օնթարիo նահանգի Քինկսթըն քաղաքին մէջ գումարուեցաւ ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի Շրջանային Յանձնախումբի 2019-21 երկամեակի առաջին լիագումար նիստը, մասնակցութեամբ յանձնախումբի անդամներուն եւ ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչին: Միօրեայ ժողովը մանրամասնօրէն քննեց [...]

Déclaration du CNAC à l’occasion du jour du Souvenir

By |November 11th, 2019|Categories: News, Press Release|

-COMMUNIQUÉ DE PRESSE- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 11 novembre, 2019 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   OTTAWA – Aujourd’hui, en ce Jour national du Souvenir, prenons un peu de recul de nos vies de tous les [...]

ANCC Issues a Letter to Canada’s Chief Electoral Officer, Stéphane Perrault

By |November 1st, 2019|Categories: News|

OTTAWA.- Today the Armenian National Committee of Canada (ANCC), joined the Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) in sending a letter to Canada's Chief Electoral Officer, Mr. Stéphane Perrault, asking him to consider changing [...]

ANCC, CIJA, DKFC and CHC Issue Joint Statement Condemning Turkey’s Ongoing Offensive in Northern Syria

By |October 13th, 2019|Categories: News, Press Release|

October 13, 2019   PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Sevag Belian National.Office@anccanada.org (613) 235-2622   OTTAWA, October 13, 2019.- Today, the Armenian National Committee of Canada, The Centre for Israel and Jewish Affairs, the [...]